,

V&A Paard sluit ogen bij aanraking

We krijgen regelmatig vragen ingestuurd van lezers en wanneer we er een tegen komen waarvan we vermoeden dat meer mensen baadt kunnen hebben bij het antwoord, delen we die graag met jullie!

Vraag:
‘Wat betekent het als mijn paard zijn ogen sluit wanneer ik hem over zijn hoofd aai?’

Antwoord:
Een mooie vraag, en iets waar ik zelf ooit lang over na heb gedacht en op heb gelet. Ik ben bang dat ik je geen wetenschappelijk onderlegd antwoord kan geven maar ik zal mijn ervaring en wat theoretische achtergrond delen en dan kun je daar je eigen conclusies uit trekken.

Allereerst moet je je natuurlijk bedenken dat paarden vluchtdieren zijn. Dit betekent dat ze zich ontzettend bewust zijn van de kwetsbare delen en posities van hun lichaam. Een van die kwetsbare onderdelen is natuurlijk het hoofd en dan met name oren, ogen en neus. Dit omdat hun instinct hun vertelt dat wanneer een van deze delen beschadigt raakt, in de natuur, het spel afgelopen is. Daarnaast is hun gezichtsveld anders, en hebben ze, niet zoals wij, een blinde vlek in het midden van hun gezicht. Alles wat zich dus op korte afstand direct voor hun hoofd afspeelt, kunnen ze niet goed zien tenzij ze hun hoofd draaien.
Daarom zie je ook vaak dat wanneer je een paard in het weiland benaderd hij zijn hoofd afdraait wanneer je dichterbij komt, zeker wanneer je elkaar nog niet goed kent. Hij vertrouwt je niet op een plaats waar hij je niet goed in de gaten kan houden, en door zijn hoofd af te draaien ziet hij je beter (en kan hij je laten weten wat hij ervan vindt dat je dichterbij komt).

Iets anders om rekening mee te houden is de natuurlijke behoefte aan fysiek contact. Wij zien het in het dagelijks leven rondom ons paard misschien niet zo duidelijk, maar net als de meeste zoogdieren heeft het paard vanaf de geboorte al een natuurlijke behoefte aan fysiek contact; intiem samen zijn met een ander. Als opgroeiend veulen wordt deze behoefte verzadigd en versterkt door het likken van mama, mama’s neus die aan hem snuffelt en in zijn gezicht blaast, het zogen en later wordt dit samen kriebelen met kuddegenootjes en vriendjes. Maar het begint met iets intiems, iets warms, een zachte aanraking.935386_183711578450777_537781661_n

Ik heb over de jaren heen al aardig wat mishandelde en verwaarloosde paarden ontmoet, en iets dat me erg is opgevallen hieraan is de versterkte behoefte aan dit fysieke contact, ook naar mensen toe.
Zeker bij deze groep paarden, paarden die op de een of andere manier een achterstand in dit fysieke contact hebben gehad ofwel doordat ze lang alleen hebben gestaan, te vroeg of plotseling zijn gespeend van mama, of te weinig/slecht contact met mensen hebben gehad is dit te zien. Ze zullen in het begin vaak wat wantrouwig zijn, misschien zelfs defensief of agressief wanneer we contact proberen te maken. Maar mijn ervaring is dat als we eenmaal tot ze zijn doorgedrongen en hen hebben laten zien dat we hun vertrouwen niet zullen beschamen, deze paarden juist graag die ‘intimiteit’ zoeken bij ons, meer nog dan paarden zonder ingewikkeld verleden.

Van wat ik heb gezien is het mijn persoonlijke mening dat wanneer paarden gewillig toelaten dat we ze over hun hoofd aaien, en ze hierbij hun ogen sluiten, hoofd laten hangen, zuchten etc. het aangeeft dat ze ons vertrouwen en het fysieke contact, de intimiteit van de aanraking waarderen.
Kortom, zie het maar als een compliment van je viervoeter: hij wil graag bij je zijn.

Need translation? Click below to read the article in English—>

Q&A Horse closes eyes when touched

We get questions sent in from our favorite readers daily and when we stumble upon the ones that we think would benefit our other readers as well, we like to share them with you!

Question
‘What does it mean when my horse closes his eyes when I rub his face?’

Answer:
A beautiful question, and something that I thought a long time about and paid a good deal of attention to for a while. I’m afraid that I can’t give you a scientifically proven answer but I will share some theory on the subject and my own experience.

First of all you’ve got to remember that horses are flight animals. This means that they’re very aware of their vulnerable body parts. One of these vulnerable parts is the head, naturally; most of all the ears, eyes and nose. This because their instinct tells them that when one of these parts gets damaged, in nature, it would mean game over for them.
Besides that, their sight works different than ours. They have a blind spot between their eyes. Which means that everything that happens directly in front of their face, they can’t really see without turning their heads.
This is why a lot of times, when you approach a horse directly in the field he will avert his head when you get too close, especially if he doesn’t really know you. He doesn’t trust you in a spot where he can’t keep an eye on you (literally!) and by turning his head he can better see you (and let you know what he thinks of the fact that you’re closing in on him).

Something else to think about is the horses natural need for physical touch. In daily life we might not notice it that much but, just like most mammals, the horse is born with a natural need for physical closeness; physical intimacy with another mammal. While maturing the foals need for this closeness gets satisfied and enhanced by his mothers licks, her nuzzling him and blowing her warm breath in his face, nursing and later this turns into mutual grooming and playing with friends. But all of this starts with something intimate, a warm private touch.

Through the years I’ve met my fair share of neglected and abused horses. Something that these horses seemed to really have in common is their increased need for physical contact, even towards people.
Especially with these kinds of horses (horses that haven’t had enough of this physical contact in some way either because of having been alone for too long, weaned to early or sudden, or because they haven’t had enough/bad contact with people) it really stood out to me. In the beginning they tend to be suspicious or even defensive and aggressive when we try to make some kind of contact. But when we finally get through to them and have earned their trust, these horses really long for ‘intimacy’ with us, even more so than with other horses usually.

My personal idea about this is that when our horses willingly let us rub their faces and they even close their eyes, sigh or drop their heads while we do this, it shows that they trust us and long and really enjoy the physical closeness, the intimacy of the touch.
So, take it as a compliment from your buddy; he enjoys your company and your touch.