Meer tijd, geen zorgen!

Je herkent de volgende zin vast wel: ‘….oh, ja maar dáár heb ik geen tijd voor!’ En je hebt, net als wij, deze zin vast ook weleens gehoord met betrekking tot één van de volgende onderwerpen: natural-horsemanship, wachten bij het trailerladen of enge opstakels,  oefeningen voor vertrouwen en jonge paarden starten.

Helaas, krijgen we nog steeds regelmatig dit antwoord te horen als we nieuwe studenten een opdracht geven. Het grappige is alleen dat vaak blijkt dat deze paardenliefhebbers denken géén tijd te hebben om het één keer heel goed te doen, maar dat het hun wel gruwelijk veel tijd kost om het keer op keer maar half te doen en dus steeds tegen dezelfde problemen aan te lopen…..billy wachten

Denk eens na; zijn er in jouw leven dergelijke problemen? Zijn er dingen waaraan je geen tijd wilt besteden, maar waaraan je hierdoor juist uiteindelijk wel veel meer tijd kwijt bent?

Paarden zijn van nature heel geduldige dieren en zij denken ook niet in tijd. Dit is een van de dingen waardoor wij ons tot ze aangetrokken voelen; ze leven zo heerlijk in het moment. Helaas doen wij dit niet. Wij hebben allerlei doelen en tijdslimieten en jammer genoeg zorgt dit er vaak voor dat we onze tijd niet optimaal gebruiken.

Wat bedoel ik hiermee? Bekijk nu eens het volgende voorbeeld:

Samantha en haar pony Spikkel gaan iedere twee weken op wedstrijd. Spikkel is niet doodsbang voor de trailer, maar wil liever ook niet weg. Hierdoor kost het Samantha iedere 2 weken weer 45 minuten om haar de trailer op te krijgen voordat ze vertrekken. En op de terugweg ook weer.

Bij elkaar opgeteld betekent dit dat Samantha ieder jaar 36 uur tijd besteed aan het laden van haar pony. In die 36 uur had ze een heleboel leuke dingen kunnen doen. Maar nog veel vervelender is dat het niet bij de 36 uur blijft. Volgend jaar kost het haar op z’n minst weer 36 uur, maar nog waarschijnlijker is dat het haar volgend jaar zo’n 45 uur kost. Want wanneer we onze pony goed laden en hij gaat met een prettig gevoel de trailer op, zal het laden steeds korter duren. Maar als we alles maar half doen, en hij houdt nog altijd niet zo van de trailer, zal hij steeds meer trucjes verzinnen om er niet op te hoeven en kost het dus steeds meer tijd.

Maar wat nou als ze eens de tijd nam om te leren hoe ze Spikkel kan helpen om het leuk te vinden op de trailer? Wat nu als ze leerde trailerladen, wat oefende, en wat tijd samen met spikkel in de trailer besteedde?

lesterLaten we er vanuit gaan dat ze 2 uur les neemt, en 5 uurtjes oefent in totaal. Het resultaat is dat Spikkel er binnen 10 minuten volledig rustig op staat en ze hem in haar eentje kan laden keer op keer.

Dat zou betekenen dat ze in dat jaar zo’n 13 uurtjes heeft gestoken in het trailerladen. Dat is minder dan de helft! En als ze het goed doet, zal het steeds minder tijd kosten in plaats van meer!

—>Herken je Samantha’s probleem en wil je het trailerladen met jouw paard eens onder de loep nemen? Dat kan! Ga naar het Succesvol Trailerladen-programma van Paard & Ruiter Natuurlijk.

Als je er op deze manier over denkt, is ‘t het dan niet waard om eens wat gedetailleerder naar je dagelijkse bezigheden met je paard te kijken? In welke dingen kun je wat tijd investeren zodat het straks minder tijd kost? Maak een plan, en pak deze dingen eens grondig aan zodat het je straks tijd scheelt, en deel met ons het resultaat!

Need translation? Click below to read the article in English—>

More time, less stress!

I’m sure you’ll recognize the following sentence: ‘oh…but I don’t have time for that!’ And I’m sure that, like me, you’ve heard this sentence concerning one of the following subjects: natural-horsemanship, waiting while trailerloading or with scary objects, trusting exercises or starting young horses.

Unfortunately we still regularly get this answer whenever we give a new student an excercises they don’t yet understand. The funny thing is though that these horselovers seem to not have enough time to do things right once, but they seem to have lots and lots of time to do things half assed over and over again while getting into the same kinds of issues that they didn’t have time to fix.
Ask yourself if you’re having these kinds of problems somewhere in your (horse)life as well? Are there things that you don’t want to spend time doing but because of this they usually take a lot more time?

Horse are, by nature, very patient animals and they don’t have a sense of time like we do. This is one of the reasons we feel attracted to them; they life in the moment, and we love it! Unfortunately we’re not as good at doing just that. We have all sorts of goals and timelimits that actually cause us to not use our time optimal.
What do I mean by this? Just have a look at the following example:

Samantha and her pony Spot ride shows every other week. Spot isn’t terrified of the trailer, but would rather just not leave. This means that Samantha takes 45 minutes every other week to load Spot before leaving, and on the way back it costs them about the same amount of time or more.

Totalled this means that Samantha spends 36 hours or more loading her pony every year. In those 36 hours she could have done a lot of other cool stuff instead. But even more annoying is that it doesn’t stop at those 36 hours. Next year it’ll cost at least another 36 hours, but it’s plausible that it’ll even cost her more about 45 hours that year.
When we load our pony well, and take the time, he’ll get a good feeling about loading and it’ll take less and less time. But when we do the loading half assed all the time he’ll just get better and better at avoiding the trailer and teaching himself new tricks to win and it’ll take longer and longer.
But what if she would take the time to help Spot learn how much fun the trailer can be? What if she would some good techniques for loading, she practiced a bit and spent some time on the trailer together with Spot to make him feel comfortable?

Let’s say she took lessons for 2 hours and practiced 5 hours total. The result would be that Spot would load within 10 minutes calmly and confidently and she could load him on her own. It would mean that she spent about 13 hours of loading that year. That’s already less than half! And if she handles it well, loading will take less and less time, instead of more and more.

If you look at it this way wouldn’t it be worth it to take a more detailed look at your daily routines with your horse? In what things would you be able to invest some time so that it’ll cost less time in the future? Make a plan, take care of things and it’ll save you a lot of time in the coming years!

Don’t forget to share the results with us!

—>Need some inspiration? Have a look at our loading videos —>HERE