Help! Mijn paard kan niet vast staan! #2

—> Dit artikel is een vervolg. Lees eerst: Help! Mijn paard kan niet vast staan! #1

A_horse_tied_to_a_10_minute_parking_sign_at_the_battle_of_Corydon_reenactment

Heeft jouw paard een tijdslimiet op parkeren? Dan wordt het tijd dat je die wat gaat uitbreiden!

Tip 5.
Als je paard nog (opnieuw) aan het leren is vast te staan en hij heeft er erge moeite mee, kan het soms helpen hem van tevoren op te warmen met wat grondwerk of hem eerst even te rijden. Niet om hem fysiek moe te maken, maar om hem te helpen kalm en gewillig te worden voordat je hem zoiets moeilijks vraagt als stilstaan. Als hij angstig is kan dit hem helpen wat meer in een denkende, rustige modus te zijn voordat je begint met vaststaan. En als hij erg speels is en zich snel verveeld kan dit helpen hem wat rustiger in zijn hoofd te maken voordat hij zoiets saais moet doen als vaststaan.
Je zult zien dat als je alle 5 de tips gebruikt, je warming-ups steeds minder lang hoeven te zijn voordat hij er klaar voor is.

Alles samen in de oefening:
Om nu alles even samen te plakken voor je in een praktische oefening:
Zet je paard vast, het liefst aan een stang/balk waar genoeg ruimte is dat jij aan de ene kant, en hij aan de andere kant kan staan. Gebruik een lang touw (22ft leadrope, of iets van longeerlijn lengte) en wikkel deze enkel (of dubbel, afhankelijk van hoeveel ‘bite’ het touw op de balk heeft, onthoudt; touw bijt bijvoorbeeld harder in hout en glijd dus minder goed) om de stang/balk; leg er GEEN knoop in. Het doel hiervan is dat je paard wel voelt dat hij vaststaat en de druk op zijn halster voelt als hij achteruit gaat, maar dat het touw langzaam zal glijden als hij dit doet (i.p.v breken).
Ga nu voor hem staan en doe je oefeningen voor vertrouwen, in dit geval zullen we als voorbeeld een wapperende plastic zak aan een stok nemen. Begin rustig met de zak te wapperen (en houd het uiteinde van het touw van je paard in de andere hand). Blijft hij ontspannen? Goed zo, stop even, beloon hem, en maak het wat spannender daarna.
Gaat hij trekken of wiebelen? Ga dan rustig door tot hij ontspant. Trekt hij? Geen probleem, terwijl het touw rustig glijdt zover als hij nodig heeft om veilig te voelen, ga je rustig door met je plastic zak, en als hij ontspant beloon je hem en vraag je hem daarna gewoon weer dichterbij te komen met het touw en begin je opnieuw.
Zo leer je je paard langzaam wennen aan het idee van vaststaan zonder dat hij zich meteen volledig opgesloten voelt (hij kan nog afstand nemen als het hem teveel wordt). En als hij niet angstig is en gewoon gaat hangen…leert hij zo dat het geen nut heeft want het touw wordt gewoon langer maar hij komt niet helemaal vrij.
Doe deze oefening op regelmatige basis en je zult grote veranderingen merken in hoe je paard omgaat met vaststaan.

En gaat het goed? Stuur ons eens een foto, of reageer hieronder! We horen graag je succesverhalen of vragen!

Need translation? Click below to read the article in English—>

—> This article is a sequel. First read Help! My horse can’t stand tied! #1

Tip 5.
If you horse is (re)learning how to stand tied and he is having a lot of trouble it might help to give him a nice warm-up with some play on the ground or under saddle before you tie him up to stand still. The point of this is not to make him physically tired but to help him calm down and be more willing to stand still before you ask something that might be hard for him. If he’s nervous this can help him be in a more thinking, calm state of mind before having to be tied. And if he is very playful or pushy and he gets bore easily doing this can help getting him to calm down in his head and be ready to learn before he has to do something as boring as standing still.

You’ll see as you use all 5 tips that your warm-up’s will get shorter and shorter before he’s ready to be tied, and in the end you’ll not even have to warm him up at all.

Everything put together into 1 practical exercise:
Tie your horse, preferably to a pole, with enough space to have you on one side and him on the other. Use a long rope (22ft leadrope or something of longeline length) and wrap this around the pole (once or twice or more depending on the strength of the ‘bite’ the rope has on the surface of the pole); remember DO NOT make a knot. The goal of this exercise (and the rope wrapped instead of tied) is that your horse will feel that he is tied if he moves his head or tries to back-up, but that the rope will slowly slide when he does this (instead of breaking his halter).
Now stand in front of him (with the pole in between) and do your trusting exercises. In this case we’ll use the flapping plastic bag on a stick as an example.
Start to softly flap the bag (hold the end of your horses rope in the other hand). Does he stand quietly? Good, so stop for a minute, reward him and then start again and make it a bit more exciting this time.
Does he start to pull or move his feet? That’s alright, just keep flapping that bag until he relaxes a little. Does he pull? No problem; while your rope slowly slides so that he gets as much space as he thinks he needs, you keep on flapping that bag. When he relaxes you reward him by lowering your plastic bag, maybe give him a rub and then ask him to come closer and start again.
This way you teach your horse to get used to being tied without making him feel imprisoned and claustrophobic completely (he can take some distance away from you if it’s too much). And if he’s not the nervous type but just starts pulling on the rope…. Then he’ll quickly learn that it’s no use to pull away because the rope gets longer but never gets loose.
Practice this on a regular basis and you’ll be surprised about the changes your horse will make when it comes to being tied.

And if it’s going well….please let us know! Send us a picture or respond below; we’d love to hear your success stories as well as further questions!