Emergency brake? How, what, where?

If you’ve been following my blog for a while you will probably have noticed the term ‘emergency brakes’ come by several times. If you’ve ever participated in one of our courses or lessons you’ll know what I mean by the emergency brakes and how they work.
I don’t usually go into detail a lot about such practical things here, and stick to theory and general exercises. Nonetheless I believe that every rider and horse should understand this concept and master it to stay safer. So in the coming article I’ll explain some practicle steps that, in general, help people install a good ‘emergency brake’ in themselves and their horse. But first some more theory:

We teach all of our riders from the very start that you do NOT stop your horse by pulling on 2 reins. Later this rule becomes more of a guideline because you will have more control over yourself and your horse will be more mentally and emotionally fit. Later you can use other concepts as well to help your horse become more ‘engaged’ and physically fit. Pulling on two reins calls on the claustrophobic flight instinct of the horse; you’re closing him in between two reins, and this will usually cause him to go even faster. Green horses are a great example of this.

So what is this ‘emergency brake’ that we’re talking about?
In the Natural-Horsemanship world it’s also called ‘emergency stop’, ‘emergency dismount’ or ‘one-rein-stop’. Unfortunately a lot of riders try out this concept without understanding it and so they get into trouble.

670px-Halt-a-Horse-Step-7Simply put it comes down to this: in an emergency (and during your simulations of one) you bend your horses head and neck around to one side. By doing this his weight will go to the front end and by using the effect of leverage (through his long neck) you can put more power into it than you would be able to do with two reins. While his head is bent towards you, you could also, if necessary, dismount on the same side and get yourself to the safety of the ground.

Why does it work?
I’ve already explained simply what happens physically. And just like my trainer used to tell me: ‘If you stop the left side of the horse….the right side will do so as well.’ Besides that it’s also got something to do with bend, adrenaline and your horse’s flight instinct. You can find more about that here: Circles & Straight lines #1

Does this work with a bit as well?
If you normally ride with a bit then I definitely advise you to help your horse master this with a bit so that it will be part of your list of options in an emergency. But remember that the inside of your horse’s mouth is very sensitive!
You never want to pull roughly on your horse, bit or bitless, but with a bit you automatically put more pressure on one of your horses most sensitive areas. So when you practice, really make sure you’re being careful and slow with your hands. Of course in an emergency you do whatever is necessary to keep yourself safe, but when practicing you do whatever you can to avoid making your horse unnecessarily uncomfortable. Also make sure that, when practicing, your horses bit fits comfortably in his mouth and cannot be pulled through to one side. Do not attempt this exercise while riding with a leverage bit (curbs).

If you haven’t already done so by now, then make sure you read the articles about Circles & Straight lines. In the next article you’ll find some practical steps to install a good ‘emergency brake’.

If you have questions about this subject, make sure to let us know on time so I can get to them in a new article!

Lees je het artikel liever in het Nederlands? Hieronder vind je het origineel—>

Noodrem? Hoe, wat, waar?!

Als je mijn blogs al enige tijd volgt, heb je waarschijnlijk al verschillende keren de term ‘noodrem’ langs zien komen. Als je ooit hebt meegedaan aan een cursus of een privéles bij mij, dan weet je hoogstwaarschijnlijk wat ik daarmee bedoel en waarom deze ‘noodrem’ werkt.
Meestal laat ik het tot in detail uitleggen van zulke praktische dingen hier achterwege en beperk ik me tot theorie en brede oefeningen. Echter ben ik van mening dat iedere ruiter en paard dit zou moeten begrijpen en beheersen om nog veiliger te blijven, en ik zal in het volgende artikel dus de praktische stappen uitleggen die, over het algemeen, nodig zijn om een goede ‘noodrem te installeren’ bij jezelf en je paard. Eerst nog wat theorie:

Al onze ruiters leren van begin af aan als ‘regel’ dat je een paard NIET stopt door aan 2 teugels tegelijk te trekken. Later wordt dit enkel een richtlijn of ‘spelregel’ omdat je jezelf beter onder controle krijgt, en je paard emotioneel en mentaal fitter wordt. Later kun je ook met andere concepten gaan spelen om je paard te helpen fysiek sterker te worden en meer ‘engagement’ te verkrijgen.
Aan twee teugels wekt het claustrofopische vluchtdier in hem op; je sluit hem tussen twee teugels op, en zijn eerste reactie zal dus ook zijn om te rennen. Bij jonge paarden is dit vaak goed te zien.

Maar wat is nu die ‘noordrem’ dan?
In de natural-horsemanship wereld wordt er ook wel gesproken over ‘emergency stop’, ‘emergency dismount’ of ‘one-rein-stop’. Helaas proberen veel ruiters dit concept uit zonder de werking erachter te begrijpen en gaat het vaak dus alsnog mis.670px-Halt-a-Horse-Step-7
Heel simpel gebracht komt het er voor je paard inderdaad op neer dat je, in geval van nood (en tijdens je simulaties hiervan), zijn hals en hoofd naar 1 kant buigt. Hierdoor valt het gewicht op de voorhand, en maak je gebruik van het hefboomeffect van zijn lange nek. Door zijn lange nek kun je meer kracht uitoefenen met 1 teugel dan met 2. En terwijl zijn hoofd naar je toe is gebogen, zou je, indien nodig, aan dezelfde kant van zijn rug af kunnen springen.

Waarom werkt het?
Fysiek heb ik je net een beetje de werking uitgelegd. En zoals mijn trainer vroeger zei; ‘Als je de ene kant van het paard stopt….stopt de andere kant ook.’ Als de linker kant van je paard stil staat, duurt het niet lang voordat de rechter kant van je paard ook stil staat. Daarbij heeft het fysiek ook te maken met buiging, adrenaline en het vlucht instinct van je paard. Meer daarover vind je in: Voltes & Rechte lijnen #1

Kan deze noodrem ook met bit?
Rijd je normaliter altijd met bit, dan raad ik zeker aan dat je je paard helpt dit onder de knie te krijgen met bit zodat het in een geval van nood tot je opties behoort. Let er alleen wel op dat de mond van je paard erg gevoelig is! Hard trekken aan je paard wil je nooit, met bit of bitloos, maar met een bit oefen je direct een stuk meer kracht uit op een van de meest gevoelige delen van je paard. Als je oefent, wees dus ERG voorzichtig en rustig met je handen.
In geval van nood doe je wat er nodig is om jezelf in veiligheid te brengen, maar bij het oefenen doe je wat je kan om je paard geen onnodig ongemak te bezorgen.
Zorg er daarbij voor dat je bij het oefenen rijd met een bit dat goed past, comfortabel ligt en niet door de mond van je paard getrokken kan worden. Deze oefening is overigens niet geschikt voor bitten met hefboomwerking; shanks en scharenbitten worden dus afgeraden.

Heb je het nog niet gelezen, zorg dan dat je de artikelen over Voltes & Rechte lijnen even doorspit, en dan volgen in het volgende artikel enkele praktische stappen om een goede ‘noodrem’ te installeren.
Heb je vragen over dit onderwerp? Laat het me op tijd weten dan kan ik ze in het artikel verwerken!