Circles & Straight lines #2

In the last article we discussed the what, why and how of circles and promised you a part two about the other side of the scale; straight lines.

By now we know that circles can work really well when you need to calm your horse down either physically or mentally. If you want to know more about this, read the article ‘Circles & Straight lines #1’.

But what if you don’t have a horse that gets tense or nervous easily? What if you have a horse that just gets distracted really easily or maybe isn’t even motivated at all to go forwards? Maybe you have one of those horses that everyone knows hates riding in the arena and will only go forwards on trail rides?
In that case you shouldn’t go riding circles all the time right?

Exactly, you got it! Just like we discussed in the last article, one of the reasons that circles work well to calm horses down is that nothing ever really changes on a circle. In the arena (an oval circle) and on the circle itself you just keep coming back to the same spot. This can you’re your horse down……or absolutely bore him to death!

More confident horses tend to get easily bored in the arena because there’s just nothing to see; whereas a trail ride offers a new view every couple of seconds and brings a lot more variety with it.
This doesn’t mean that you can’t make riding in the arena fun for your horse. Be careful that you don’t use your horses character as an excuse, but as a tool to help you both grow!

Straight lines tend to be motivating for 3 specific reasons:

  • First of all you don’t cross the same spot every couple of seconds; the scene changes
  • Secondly it’s physically easier for our horses to go forwards and use their energy when going straight
  • And, last but not least, straight lines have a beginning……and an END!

Especially point 3 is really important. If you happen to have a horse that isn’t motivated to go forwards, you will want to show him that when he finally does go forwards, you won’t ‘punish him’ by asking him to keep moving forever. You will want to show him that if he puts effort into going he will find the reward of standing still for a bit and relaxing.
And believe it or not….even though the arena is a certain kind of circle, it also consists of a lot of straight lines if you look at it the right way!
If you want to motivate your horse ride from corner to corner for a while, along the rail or along the diagonals, or from A to C or E to B and let him rest for a couple of seconds when you get to your destination before starting up again.

You’ll start by riding short straight lines before stopping, and resting for longer periods of time; you might even want to give him a bit of incentive by helping him find a cookie on the rail or placing barrels or cones at your destination to make it more obvious to him where to stop. The better he gets at offering you energy the more interesting you can make it; you can ask for more speed, longer distances, circles between the straight lines or even place obstacles or jumps on his path.

Just remember to really give him the idea of going from one point to another and resting there; he needs to have a destination and not go endlessly and mindlessly through the arena.
You’ll start to notice that he’ll try harder and harder to get to his destination faster so he can have a rest, and when he does you can start asking him for more step by step until one day your friends won’t even see the unmotivated horse in him anymore; you’ll be able to do nice circles any time without him stopping.

Go ahead, and try it out! And let us know how it go’s of course!

Lees je het artikel liever in het Nederlands? Hieronder vind je het origineel—>

Voltes & Rechte lijnen #2

In het vorige artikel hebben we het hoe, wat en waarom van voltes besproken en je een deel twee beloofd over de andere kant van het spectrum; rechte lijnen.

We weten inmiddels dat voltes vaak goed kunnen helpen om je paard te kalmeren en dat dit zowel fysiek als mentaal kan helpen. Wil je hier meer over weten, lees dan Voltes & Rechte lijnen #1.

Maar wat nu als jouw paard helemaal niet snel zenuwachtig of gespannen is? Wat nu als jij een paard hebt dat gewoon snel afgeleid is, of misschien zelfs helemaal niet gemotiveerd om voorwaarts te gaan? Misschien heb jij wel een paard waar inmiddels over bekend is dat hij een hekel heeft aan rijden in de bak, en alleen op buitenritten voorwaarts te krijgen is?
Dan moet je toch zeker geen voltes gaan rijden op dezelfde manier?

Precies, dat heb je goed begrepen. Zoals we in het vorige artikel bespraken is een van de redenen waarom voltes goed werken voor een gespannen paard, dat er op een volte weinig veranderd. In de bak (een ovale volte) en op de volte zelf kom je steeds weer terug op hetzelfde punt. Dit kan kalmeren of …… een zelfverzekerd paard gaan vervelen!

De meer zelfverzekerde paarden vervelen zich vaak te pletter in de bak, juist omdat er weinig nieuws te zien is; een buitenrit daarentegen brengt een hoop variatie en is daarom een stuk boeiender.
Dat betekent niet dat je rijden in de bak niet leuk voor hem kunt maken! Let op; gebruik het karakter van je paard niet als een excuus, maar gebruik het als een middel om jullie samen te helpen groeien!

Rechte lijnen zijn motiverend om 3 redenen:

  • Allereerst kom je niet steeds langs hetzelfde punt; er is verandering
  • Ten tweede is het lichamelijk makkelijker voor een paard om te versnellen als hij rechtuit gaat
  • En ‘last but not least’ hebben rechte lijnen een begin-……….en een eindpunt!

Vooral nummer drie is erg belangrijk. Heb je namelijk een paard dat niet gemotiveerd is om voorwaarts te gaan, dan wil je hem laten zien dat als hij eenmaal voorwaarts gaat, je hem niet zult ‘straffen’ door hem voor eeuwig voorwaarts te laten gaan, maar dat hij ergens de beloning van het stilstaan zal kunnen vinden.
En geloof het of niet…ook al is de bak een soort grote volte, hij bestaat ook uit een heleboel rechte lijnen!
Wil je je paard motiveren; rijd dan een poos van hoek naar hoek, over de hoefslag, of kruislings, of van A naar C, of van E naar B, en laat hem steeds op het punt waar je naar toe bent gereden eventjes ‘uitrusten’ voordat je verder rijd.

In het begin doe je korte stukken, en blijf je LANG stilstaan op je ‘bestemming’, je kunt hem misschien zelfs motiveren met een koekje dat hij toevallig ergens op de bakrand vind, of pionnen of tonnen gebruiken om hem duidelijker te laten zien waar je naartoe wilde rijden. En hoe beter hij erin wordt, hoe boeiender je het gaat maken; je kunt hem vragen om meer snelheid, grotere afstanden, voltes tussen de rechte lijnen door of hindernissen op zijn pad plaatsen.

Maar geef hem voortdurend het gevoel dat hij van punt A naar punt B rijd, en niet zomaar eindeloze rondjes door de bak heen.
Je zult gaan merken dat hij steeds harder zijn best gaat doen om snel bij jouw bestemming aan te komen, en dan kun je meer gaan vragen, totdat ….. een buitenstaander op een gegeven moment niet eens meer zou kunnen zien hoe ongemotiveerd hij is omdat hij zelfs voltes kan gaan rijden.

En nu ga je lekker experimenteren, en vergeet ons niet op de hoogte te houden!