Circles & Straight lines #1

Most horse people have heard, at one time or another, or even intuitively felt that when a horse is going too fast, circles are usually a good solution. Enough people have experienced as well that certain types of horses are tough to motivate inside an arena, but are jolly happy to move forward when on hacking out. The question now is though; do you know WHY this is as it is?

In the next two articles we’ll discuss the theory behind circles and straight lines so that, in the future, you’ll be able to effectively use them in your training to calm down or motivate your horse. This article will focus mainly on circles; what, how and why.

10462666_10152724925630901_153308413219986852_nOf course we’ve established a long time ago that horses are flight animals. What this means is that when the horse builds tension, he does this both mentally as well as physically. Even before he starts running all his muscles tense to give him that forward energy. His hindquarters tense up, his back muscles, his neck head comes up and his neck tightens; if you’d make a schedule of the horse in that moment your horse would look kind of like one big arrow pointing straight ahead.

So when you want to help your horse relax (physically or mentally) bending this ‘arrow’ is usually a pretty effective way to do it. Bending can of course be accomplished in all kinds of ways; bending vertically (asking your horse to go ‘low and forwards’ or riding him in collection for example) as well as horizontally (all sideways movements; leg yields, Renvers, Travers etc.). All of these exercises though can be brought back to putting a bend between certain parts of the horse’s body. And the simplest way of getting a bend in any way is of course…. riding a circle.

The more bend (smaller circles) we ask of our horses, the more effort they have to put into it physically. And the more he has to concentrate mentally on doing the exact opposite of what his instinct tells him to do (turning into that tense arrow and running away with you) the faster he’ll start thinking and calm down. Just remember that every time you ask your horse to bend a little in his body and put his inside hind foot a little bit more forward and crossing his other hind foot, the more he’ll calm down and get looser in his body.

Even the basic movements under saddle (also called isolations) are good exercises to get some bend when forward movement is out of the question; hindquarter yield, forequarter yield, sideways, backup and the ‘emergency brake’.

quasi6(2) (1)Next to all of this, there is even another reason why circles calm horses down. You can imagine that trail rides would be pretty exciting for horses that are already tense or unconfident; nothing stays the same, everything keeps changing and behind every tree or bend in the road there could be a cougar waiting.
Circles, on the other hand, keep getting you back to the exact same spot. You start your circle at A….and ride past A again… and again past A….and… do you get it? The arena is also a kind of circle (with straight lines in between) because riding around it you’ll keep getting back to the same spots as well.
For a tense or unconfident horse this pattern can work wonders in calming them down; he’ll get his confidence through the fact that nothing changes. And the more he relaxes, the bigger you can start making your circles, and the more straight lines you can start adding in between.

Conclusion; to calm your horse down, from now on, you know you’ll be able to effectively use circles. And the faster he gets the smaller you’ll make your circle, and you’ll just stay on it until he shows some signs of relaxation.

Lees je het artikel liever in het Nederlands? Hieronder vind je het origineel—>
Voltes VS rechte lijnen

De meeste mensen hebben vast weleens gehoord, en voelen zelfs wel aan dat wanneer een paard te hard gaat, voltes een goede oplossing zijn. Genoeg mensen hebben ervaren dat bepaalde typen paarden lastig te motiveren zijn in de rijbak, maar reuze voorwaarts zijn op een buitenrit. De vraag is alleen; weet je WAAROM dit zo is?

In de komende twee artikelen bespreken we de theorie achter voltes en rechte lijnen zodat je ze straks effectief in je training kunt gaan gebruiken om je paard te kalmeren of te motiveren. In dit artikel zullen we ons vooral richten op voltes; het hoe, wat en waarom.

10462666_10152724925630901_153308413219986852_nDat paarden vluchtdieren zijn hadden we natuurlijk allang vastgesteld. Wat dit betekent is dat wanneer een paard spanning opbouwd, hij ook fysiek spanning opbouwd. Al voordat hij begint te rennen, spannen alle spieren zich aan die hem zijn voorwaartste energie geven. Zijn bilspieren gaan strak staan, zijn rugspieren, zijn nek komt omhoog en gaat stijf staan; als je er een schema tekening van zou maken zou je paard in een soort strakke pijl veranderen die naar voren wijst.

Wanneer je nu je paard wilt helpen ontspannen (fysiek of mentaal) kun je dat vaak effectief doen door deze ‘pijl’ te buigen. Buigen kan natuurlijk op allerlei manieren; buiging kan verticaal zijn, denk maar eens aan wanneer een paard op een correcte wijze ‘voorwaarts-neerwaarts’ of verzameld gereden wordt. Maar buiging kan ook horizontal zijn (denken aan alle zijgangen; renvers, travers, zijwaarts etc.) Deze zijn allemaal terug te brengen op een buiging tussen bepaalde delen van het paard. En de meest ‘simpele’ vorm van buiging is natuurlijk….de volte.

Hoe meer buiging (kleinere cirkels) we van ons paard vragen, hoe meer inzet het vergt van hem fysiek. En hoe meer hij zich er op moet concentreren (mentaal) om het tegenovergestelde te doen van wat zijn instinct hem verteld op dat moment (namelijk veranderen in die strakke ‘pijl’ en rennen!) hoe eerder hij zal gaan nadenken en ontspannen. Onthoud maar dat iedere keer dat je je paard vraagt te buigen in zijn lijf en zijn binnen achterbeen ietwat naar binnen te kruisen, hij meer kalmeert en losser wordt in zijn lijf.

Ook de basis oefeningen onder het zadel; achterhand draaien, voorhand draaien, zijwaarts, achterwaarts, en de ‘noodrem’ zijn goede oefeningen om wat buiging in te krijgen wanneer voorwaarts gaan al geen optie meer is.quasi6(2) (1)

Naast dit alles is er nog een andere reden dat voltes mentaal kalmeren. Je kunt je voorstellen dat buiten rijden voor een zenuwachtig paard spannend kan zijn; alles veranderd voortdurend en iedere meter ziet er anders uit; niks is hetzelfde en achter ieder boom, iedere bocht kan een roofdier op de loer liggen.
Maar voltes, brengen je steeds op exact hetzelfde punt terug. Je begint je volte bij A…..en rijd langs A….en rijd weer langs A….en weer langs A….begin je hem te zien? De rijhal is ook een soort volte (met rechte lijnen tussendoor), want ook hierbij wordt enige buiging gevraagd en kom je steeds langs hetzelfde punt.
Voor een gespannen of onzeker paard kan dit erg kalmerend werken; hij krijgt zelfvertrouwen door de weinig verandering. En hoe meer hij ontspant, hoe groter je je voltes kunt maken of hoe meer rechte lijnen je er tussendoor kunt gaan voegen.

Kortom; om je paard te kalmeren voortaan zet je hem op een volte. En hij sneller hij gaat, hoe kleiner jij je volte maakt, en die houd je net zo lang vol totdat hij begint te kalmeren.