,

V&A: Sluiting of knoop aan mijn leadrope?

We krijgen regelmatig vragen ingestuurd van lezers en wanneer we er een tegen komen waarvan we vermoeden dat meer mensen baadt kunnen hebben bij het antwoord, delen we die graag met jullie!

Vraag:
‘Beste Elvira, aan mijn leadrope zit een enorme sluiting. Mij is verteld dat dit een reden heeft; het paard laat dan sneller zijn hoofd zakken. Maar als ik dit artikel lees, mag er geen hinder zijn…?’
-Melissa

Het desbetreffende artikel vind je hier: Touwhalster VS Stalhalster

Antwoord:
Dat is zeker een goede vraag! Want zo zwart-wit is de kwestie dus niet.
Dat het paard sneller zijn hoofd laat zakken is er een die ik nog niet had gehoord…  dat hebben ze creatief verzonnen.
Als je ervoor kiest een goede sluiting aan je leadrope te zetten doe je dat met name om 1 van 2 redenen:

  • Allereerst maakt het het aan en afklikken van de leadrope gemakkelijker. (hoewel je met bijvoorbeeld een swivel-clip dan wel weer te maken kunt krijgen met het probleem dat er zand in komt te zitten)
  • Ten tweede kan een goede clip zorgen voor een veilige break-away: mocht je dus ooit met je paard grondwerk aan het doen zijn en om de een of andere mysterieuze reden komt je paard in de knoop met zijn lijn, zal een veilige clip breken. (terwijl een goede knoop alleen maar strakker gaat zitten).

DSC00547Verder kan een wat zwaardere sluiting je net wat meer controle geven wanneer je te maken hebt met een moeilijk paard of wanneer je net begint en je tools nog aan het leren kennen bent. Het geeft net iets meer overwicht.

In het artikel is de ideale situatie beschreven; echter beginnen onze beginnende studenten ook met een vrij zware leadrope met een middelmatig lichte clip, gaan dan naar een leadrope die 2x zo dun is met een nog lichtere clip, en eindigen met een vederlichte leadrope (nog 2x zo dun) zonder clip.
Welke tools je gebruikt is afhankelijk van je doel, je niveau en de al aanwezige communicatie met je paard.

Goede vraag; dankjewel!
—>Heb je wat gehad aan deze V&A? Bedank Melissa alsjebliefd even, in een reactie, voor het stellen van de vraag!

Need translation? Click below to read the article in English—>

Question: Clip or knot for my leadrope?

We get daily questions sent in from our favorite readers and when we stumble upon the ones that we think would benefit our other readers as well, we like to share them with you!

Question:
‘Dear Elvira, attached to my leadrope is a very big clip. I have been told this has a specific reason; the horse would lower his head more easily. But reading this article I understand that there should be as little hindrance as possible for the horse…?’

You can find the relevant article here: Rope halter VS Regular halter

Answer:
That is definitely a good question! Because obviously it’s not as black&white as you’d think.
That the horse would lower his head more easily is one that I hadn’t heard yet… that’s a very creative idea.
If you choose to put a clip on your leadrope you do so for mostly one of two main reasons:

  • First of all it makes putting the leadrope on and off the halter a lot easier. (Even though certain clips like the swivel bring the risk of sand getting stuck in the mechanism)
  • Secondly a good clip can give you a safe break-away: so if ever you’re doing groundwork with your horse and for one or the other mysterious reason your horse gets tangled in the rope, a safe clip will break (while a good knot will only get tighter).

Even besides that a heavier clip gives you just that little bit more control when you are dealing with a complicated horse or when you’ve just started getting to know your tools and excercises. It just gets you that little bit more dominance you might need.

The article describes the ideal situation; but our beginning students also start with a pretty heavy leadrope and a medium light clip, then progress to a leadrope twice as light and with a lighter clip and finally end with a featherline (again twice as light) without a clip.
Whatever tools you use should depend on your goal, your horse’s level of education and the communication already in place between the two of you.

Great question; thanks for asking!
—>Did this specific Q&A help you? Please thank Melissa for asking the question in your response!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *