,

V&A Jouw paarden & vuurwerk?

‘Afgelopen jaren hebben we onze paarden altijd buiten laten staan met oud en nieuw; we wonen erg afgelegen, maar dit jaar staat er een nieuwe pony bij onze kudde en ze is nogal een drukte maker. We hebben ze pony’s dit jaar dus binnen opgesloten. Het veroorzaakte voor de pony toch nog wel stress. Ik vraag me af of we nou de juiste keuze hebben gemaakt. Hoe kies jij ieder jaar wat je met de paarden doet met oud- en nieuw?’
-Fedde

Ik zou je graag adviseren om allereerst eens een kijkje te nemen bij een andere blog over dit onderwerp: ‘Paard & Vuurwerk’. Hier zul je alvast een idee krijgen van de vragen die ik mezelf stel voordat ik een beslissing maak, en daarna zal ik hier delen wat ik de afgelopen jaren heb gedaan.

Wij bekijken ieder jaar de verschillende aspecten die een rol spelen in deze keuze onafhankelijk. Vorig jaar hebben we ervoor gekozen de paarden op 1 ha. hoog, oud gras te zetten. Op deze manier hadden ze genoeg de ruimte om te rennen (onze draden waren in die tijd minder zichtbaar en we hadden minder hoog hekwerk) en hadden ze afleiding. Voor 1 van onze paarden was dit pas het tweede jaar vuurwerk in zijn leven en we wilden het rustig houden, maar onze paarden zijn niet gewend langere perioden op stal te staan.

Dit jaar hebben we onze kudde van drie (met 1 nieuweling die normaliter altijd op stal stond met het vuurwerk) op een half ha. grond gezet, zonder veel gras maar wel met hun gebruikelijke hoeveelheid aan hooi, in een uithoekje weg van de straat.

Onze paarden staan tegenwoordig aan de rand van een woonbuurt. Dit heeft voordelen en nadelen natuurlijk; het voordeel is dat er bekenden zijn die de boel in de gaten houden en we verwachten dan ook een belletje wanneer ze door de draden zijn gegaan. Het nadeel is dat er ontzettend veel vuurwerk wordt afgeschoten.
Onze pensionburen denken dat we gek zijn maar het resultaat is dat alle drie onze paarden het vuurwerk prima hebben overleefd weer. Wel zorgen wij altijd dat de paarden na middernacht nog even worden gecheckt om te zien of alles oke is. Geen rennen, geen gezweet en geen ongelukken, ieder jaar weer.

Maar nogmaals; houd rekening met al deze aspecten. Dat dit tot nu toe de beste oplossing is geweest voor onze paarden, wil niet zeggen dat we dit met ieder paard in iedere situatie zouden doen. Gebruik je hersens & je instinct!
En tot slot nog een nieuwjaarswens van ons 🙂 Merry Friendships

Need translation? Click below to read the article in English—>

Q&A Your horses on New Year’s Eve?

‘For the past couple of years we’ve always kept our horses out during New Year’s Eve; we live very remote, but this year we had a new pony in the herd and she’s a bit of a fussbudget. So this year we decided to lock the horses inside. But this also got her stressed. So now I’m wondering if we made the right choice. How do you decide, every year, what to do with the horses on New Year’s Eve?’
-Fedde

Well, first of all, I’d advise you to have a look at another blog about this subject: ‘Horses & Fireworks’. Here you will get an idea on what all the questions are that I ask myself before I make a decision. And then I’ll share here what we do every year.

Last year we choose to turn the horses out on a piece of land, 1 ha. with tall, old grass. This way they had enough room to run (our fence lines were less visible and a lot less high back then) and they also got more easily distracted from the fireworks. For one of our horses this was only the second time that he’d see fireworks and we wanted to keep things quiet, but our horses aren’t used to staying inside a stable for longer periods of time.

This year we put our herd of three (including 1 newcomer that has been put inside all of the previous years by his last owner) on half a hectare of land, without a lot of grass but with their usual amount of hay, in a corner away from the street.

These days our horses live on the edge of a very busy neighborhood. This has pros and cons of course. The biggest pro is that there will always be people that we know and trust to keep an eye on the horses and we’d expect a call if ever they go through the fence lines or if something weird happens. The biggest con is that there is usually a LOT of fireworks in the neighborhood.
Our boarding neighbors think that we are absolutely crazy for keeping the horses out, but the result is that we have three horses that have again survived the fireworks perfectly well.
We do, always, make sure that before and after midnight one of us actually go’s over to check the horses. This time again; nu running, no big nerves, no sweaty horses and no accidents; like every year.

But again; keep in mind all of the aspects that play a role (the ones you read in the other article) when you make your decision. That this has, until now, been the best solution for our horses doesn’t mean that it would be with every horse in every situation. Use your brain & your gut!