Ongemak of gewoon vervelend?

Is mijn paard ziek/heeft hij pijn? Of is hij gewoon vervelend?

Helaas hebben we deze vraag al tientallen keren gekregen, en kampen veel mensen met dit dilemma. De belangrijkste redenen hiervoor zijn natuurlijk:

sick_horse_cartoon1

 1. Ons paard kan niet altijd op zo’n directe wijze met ons communiceren dat we begrijpen wat er met hem aan de hand is wanneer hij fysiek niet oké is.
 2. Paarden zijn vluchtdieren en vluchtdieren zijn zo geprogrammeerd dat ze hun zwakheden zo min mogelijk laten zien. Als ze in de natuur duidelijk zouden laten zien dat ze pijn hadden, zouden ze natuurlijk als eerste als prooi worden uitgekozen door een roofdier dat op de loer licht. Je kunt dus best zeggen dat paarden over het algemeen ‘bikkels’ zijn; ze laten hun pijn niet gemakkelijk zien.

Maar dit alles betekent natuurlijk niet meteen dat ze geen pijn hebben! Dus hoe weet ik nu dat mijn paard pijn heeft of zich niet lekker voelt?

Graag nemen we in dit artikel kort een vragenlijstje met je door dat je kunt afgaan wanneer je je afvraagt of je paard lichamelijk wel oké is.

 • Zijn er duidelijke symptomen die zouden aangeven dat hij fysiek niet in orde is? (denk aan hartslag, ademhaling, temperatuur, symptomen van koliek, onregelmatigheden in de gang etc.)
 • Heeft hij zich altijd zo gedragen? (hoe was hij bij de vorige eigenaar/de vorige stal?)
 • Gedraagt hij zich in iedere situatie zo? (in de binnenbak, de buitenbak, de weide, de stal, op buitenrit of wandeling, etc.)
 • Gedraagt hij zich ook zo als ik er niet ben? (vertoont hij hetzelfde gedrag wanneer je met hem bezig bent, als er vriendjes zijn of hij alleen is?)

Als het antwoord op deze vragen grofweg op de volgende conclusie uitkomt, dan mag je er vanuit gaan dat een bezoek van de geschikte dierenwelzijn specialist (dierenarts/hoefsmid/tandarts/osteopaat etc.) geen slecht idee is:

 • Er zijn 1 of meer symptomen die aan zouden kunnen geven dat hij fysiek niet in orde is, namelijk….
 • Hij vertoont het gedrag pas sinds een bepaalde periode.
 • Hij vertoont het gedrag min of meer in de meeste situaties onafhankelijk van de locatie.
 • Hij vertoont het gedrag ook als ik er niet ben.

Een veel voorkomend verhaal dat we tegenkomen binnen dit dilemma is vermoeidheid/sloomheid. De vraag is hierbij; hoe weet ik nu of mijn paard oprecht chronisch vermoeid is, of dat hij gewoon lui is of het werk niet leuk vind?

Ga eens uitgebreid je vragenlijstje na, en bekijk de antwoorden goed. Mocht je nu tegenkomen dat er andere symptomen zijn die aangeven dat er misschien iets met hem mis is, naast de vermoeidheid (zoals zware ademhaling, gewichtsverlies, licht gekleurde slijmvliezen etc.) dan is het slim eerst een dierenarts bezoek in te lassen voordat je conclusies trekt over zijn karakter.

Is dit niet het geval, dan kun je gaan uittesten hoe hij in verschillende situaties, en op verschillende oefeningen en mensen reageert, en daar je conclusies uittrekken.

Nogmaals, helaas voor ons, maken onze geliefde viervoeters het lang niet altijd gemakkelijk om erachter te komen of ze zich lichamelijk wel prettig voelen. Daarbij gebeurt het ook vaak dat er een combinatie van factoren speelt. Vergeet niet dat een paard zich lichamelijk, emotioneel én mentaal wel of niet in orde kan voelen, en het is onze taak om ons paard zo goed te leren kennen dat we kunnen lezen op welk vlak er iets mis gaat.

Succes, en kom nog eens terug om je ervaring te delen zodat anderen er ook van kunnen leren!

Onderstaande links kunnen van dienst zijn als globaal overzicht om te bepalen of je paard lichamelijk in orde is of niet. Maak er gebruik van, maar laat je er niet 100% door beïnvloeden. Als jij het gevoel hebt dat er iets niet pluis is met het paard dat je al maanden bezit, kun je beter naar hem luisteren!

http://dier-en-natuur.infonu.nl/dieren/85340-de-fysieke-kenmerken-van-een-gezond-paard.html

http://www.wikihow.com/Know-when-Your-Horse-Is-Sick-and-when-to-Call-the-Vet

https://www.eclectic-horseman.com/content/view/38/33/

Need translation? Click below to read the article in English—>

Discomfort or just plain annoying?

Is my horse ill/hurting? Or is he just being a thug?

Unfortunately we’ve had this questions numerous of times and a lot of people struggle with it. The most important reasons for the struggle are of course:

 1. Our horse isn’t usually able to communicate as directly with us to make us understand what’s wrong with him if he’s physically unwell.
 2. Horses are prey animals and prey animals are programmed to not show their weaknesses. If they would show their weaknesses in nature they would be the first to fall prey to lurking predators. So you could say horses are usually pretty ‘tough’; they don’t show pain that easily.

Of course this doesn’t necessarily mean that they’re not hurting! So how do I find out if my horse is hurting or not feeling well?

In this article I’d like to go through a quick list of questions you could ask yourself to find out if your horse is physically oke.

 • Are there clear signs that something could be wrong? (think about heartrate, breathing, temperature, colic symptoms, signs of lameness etc.)
 • Has he always acted in this way? (How did he act with his last owner, last stable etc?)
 • Does he show this specific behavior in every situation? (indoor arena, outdoor arena, pasture, paddock, stable, trailrides etc.)
 • Does he show the behavior when I’m not around? (when he’s out with his buddies and he can’t see you, or when he’s alone)

If the answer to these questions pretty much comes down to the following conclusion a checkup visit from the right specialist might not be a bad idea (vet, ferrier, dentist, saddle fitter, osteopath etc.):

 • There are one or more symptoms that might point to him not being physically oke, namely…
 • The behavior turned up sometime; he hasn’t always acted this way
 • The behavior shows up in most situations (independent from the location)
 • The behavior shows up even when I’m not around

An example that we come across a lot is fatigue/laziness. The question is then; how do I find out if my horse is genuinely tired or if he’s just plain lazy or doesn’t like his job?

Take the time to really go over the list of questions and look at your answers; be honest with yourself for your horses sake. If there really are other symptoms showing that there might be something wrong (besides the tiredness/laziness) then it would be nice to get a visit from the vet before you start concluding things about his character (think of hard breathing, weight loss, light colored mucous membranes etc.).

If this is not the case then you might go ahead and check how he acts in different situations, with different exercises or people and get your conclusions from there.

Again, unfortunately for us our beloved buddies don’t always make it easy to figure out if they’re physically unwell. Besides that it’s usually a complicated mix of different facts. Don’t forget that your horse can feel unwell physically, emotionally and mentally and that it’s our job to get to know our horse well enough that we can read in what area something is going wrong.

Good luck and please share your experiences with us!

The links below might be able to help you to get a view of your horses physical state. Use them but don’t let yourself be influenced for 100%. If you feel there might be something fishy with the horse you know…. You better listen to your instincts!

http://www.wikihow.com/Know-when-Your-Horse-Is-Sick-and-when-to-Call-the-Vet

https://www.eclectic-horseman.com/content/view/38/33/