Motivatie VS Omkoperij

Ken jij mensen die principieel tegen voedselbeloningen zijn? De reden hiervoor is meestal: een ervaring met een paard dat extreem voedsel gefocust werd, beet, sloeg of ander dominant gedrag vertoonde.

 IMG_7996Bepaalde paardentypen zijn nu eenmaal erg gevoelig voor voedsel beloningen. Dit is echter niet persée  in je nadeel. Je moet alleen weten hoe je dit kunt gebruiken.

Het punt waar het vaak fout gaat met voedsel beloningen is het punt waar we ons paard beginnen om te kopen: we laten hem wat lekkers zien en vragen hem dáárna er iets voor te doen. Op deze manier krijgt ons paard het idee dat hij alleen deze oefening hoeft te doen als we hem iets lekkers bieden, en wanneer hij klaar is hij dus werkelijk recht heeft op de beloning. Wanneer de beloning dan niet (snel genoeg) komt, raakt hij geïrriteerd en kan hij ons gaan domineren om te krijgen waar hij recht op heeft.

De truc is om ons paard niet om te kopen. Vraag hem éérst de oefening en, wanneer hij hem goed doet, heb je ‘heel toevallig’ iets lekkers voor hem in je zak. Of vraag hem een oefening en laat hem het lekkers zelf vinden! Vraag hem een rondje te galloperen, en wanneer hij dit gedaan heeft stop je hem aan de bakrand waar er ‘plotseling’ een koekje op het hek ligt! Zo leert hij ‘mijn baasje heeft zulke goede ideëen: ze weet alle snoepjes voor mij te vinden!’

Wat is jouw ervaring met belonen? Wat werkt wel voor jou, en wat niet?

*Dit artikel is gericht op het opbouwen van een wederzijdse communicatie, niet op het aanleren van trucjes. Ook zien we geen enkel probleem in het gebruik van clickertraining en in vrijheidsdressuur goed uitgevoerd. [polldaddy poll=7559569]

Need translation? Click below to read the article in English—>

Bonus VS Bribe

Do you know any people that are fundamentally against using treats as a reward? The reason for this idea is usually: experience with a horse that was very food-oriented and maybe even resorted to biting, kicking or other dominant behavior to get to his treats.

Some types of horses really are just very sensitive to treats. This doesn’t necessarily have to be a bad thing. You just need to learn how to use this in your advantage.

The point at which it usually goes bad with treats is the moment we start to bribe our horse with them: we show him the food and then as him to do something for it. This way the horse will start feeling he only has to do the exercise when we offer him a treat, and when he is finished he has the right to the treat. Then, when the treat doesn’t come quick enough, he might get annoyed and dominant towards us to get what is rightfully his.

The trick is to learn not to bribe our horses, but to give them a bonus. First ask him for the exercise and then, when he does it, you just might have something in your pocket for him, by chance. Or you ask him for something and help him to find the treat somewhere (on the rail, or on a cone).
Ask him to canter a lap and then when he’s finished you stop him on the arena rail and ‘surprise, surprise’ there he will find a cookie! This way he will learn ‘My owner has such great ideas; she really knows where to find all the goods!’

What is your experience with treats? What works for you, and what doesn’t?

*This article is focused on building mutual communication, not on teaching specific tricks. We also do not oppose clickertraining or teaching tricks on the ground as long as it’s done properly.