Kuddetijd : Is de relatie met jouw paard in evenwicht?

Elvira en Kaas

Een hoeksteen van een gezonde relatie

We weten allemaal dat de relatie met ons paard opgebouwd wordt met verschillende stenen. Zo moet onze viervoeter weten dat wij hem zullen leiden in verschillende situaties en dat we naast zijn vertrouwen dus ook een zekere vorm van respect van hem verwachten in de mate waarin wij die aan hem schenken. Er is echter nog een belangrijk ingrediënt: liefde. Zoals een wijs paardenman eens heeft gezegd: ‘Een paard geeft niks om wat je weet, tot hij weet hoeveel je om hem geeft.’

Onze viervoeter zal meer van ons dulden en zich meer voor ons inzetten wanneer hij voelt dat we oprecht om hem geven en gewillig zijn om moeite te doen om hem gelukkig te maken. Eén van de manieren om deze gewilligheid te tonen is wat we noemen ‘kuddetijd’ met te hem spenderen.

Tijd om de saamhorigheid te versterken

Als we eens eerlijk naar onze menselijke relaties kijken, is het dan zo dat we onze beste vrienden enkel en alleen bezoeken als we iets van ze nodig hebben of wanneer zij zelf fysieke verzorging nodig hebben? Of bezoeken we hen ook omdat we van de tijd die we samen doorbrengen genieten? Of omdat we misschien vermoeden dat onze vriend(in) het nodig heeft eens gewoon gezellig samen een kopje thee te drinken? Deze tijd bouwt ons op, geeft ons een nieuwe boost en de kans het gezelschap van onze vriend(in) extra te waarderen.

Vraag je nu eens af hoe vaak jij tijd vrij maakt om met je vriend(in) op vier benen ‘thee te drinken’?

Samen ‘thee drinken’ met onze equi-partner

Natuurlijk gaan we niet echt zitten thee drinken met ons paard, maar we kunnen wel een soortgelijke situatie creëren. Wat we wel kunnen doen is de tijd, die hij anders bij zijn vrienden in de kudde zou doormaken, gebruiken om de saamhorigheid van onze ‘kudde’ te versterken.

Maar hoe versterkt een paard de band met zijn kudde? Heel simpel… door samen te ‘hangen’, te relaxen. Paarden versterken hun kuddegevoel door samen te grazen, samen te doezelen in de zon, op dezelfde plaats te rollen en elkaar in de manen te kriebelen. Dit kun jij natuurlijk ook!

Balans

In de relatie met ons paard is het belangrijk dat we een zekere balans houden tussen wat we van hem vragen en wat we hem geven. Natuurlijk kan een paard genieten van de training die we hem geven of de bosritten die we maken, maar als we eerlijk zijn realiseren we ons dat dit niet van oorsprong zíjn idee is. Wíj zijn het die willen trainen, onszelf en ons paard willen verbeteren, spieropbouw en conditie willen kweken en net die ene oefening willen kunnen om ons op het volgende niveau of level te brengen. Als het aan onze viervoeter lag stond hij waarschijnlijk lekker met een bak wortels in de weide.

Ik heb zelf ook in mijn training kleine ups en downs meegemaakt. Er zijn tijden geweest dat ik extra veel van mijn paarden vroeg en verwachtte dat ze daarmee om konden gaan. Vergevingsgezind en gewillig als ze zijn duldden ze mijn hoge eisen… tot op zekere hoogte. Op een bepaald moment begon ik te merken dat hun enthousiasme om bij me te zijn en mee te komen naar de rijbak aanzienlijk verminderde, hoewel ze nog steeds braaf hun opdrachten uitvoerden.

Ik weet nu dat dit het moment is, of liever nog vóórdat de animo vermindert, om een time-out te nemen en met hen te doen wat zij graag doen: ‘kuddetijd’.

De balans herstellen

Ga eens na in hoeverre de relatie met je paard op dit moment in balans is, en wat je zou kunnen doen om die balans de goede kant op te laten gaan.

Ik daag je uit om de komende maand iedere week eens een half uurtje de tijd te nemen voor wat ‘kuddetijd’ met je (verzorg)paard.

Dit hoeft niet intensief te zijn, juist niet! Neem lekker een boek mee en ga bij hem in de wei of paddock zitten lezen of neem hem mee naar dat picknicktafeltje verderop in de straat en laat hem lekker aan de sprietjes knabbelen. Misschien laat hij je wel op zijn rug zitten terwijl hij in de weide staat te grazen. Ga, terwijl hij lekker graast of slaapt, zijn staart en manen uitpluizen, haal de vliegeneitjes uit zijn vacht of geen hem een massage. Of ga af en toe eens naar hem toe álleen maar om hem een wortel te geven.

Het doel is in dit geval geen oefening uitvoeren, maar om simpelweg gewoon bij je paard te zijn zonder dat hij de druk voelt om te presteren. Neem dus de tijd om niks te doen met je paard. Laat hem weten dat je om hem geeft, niet alleen om je oefeningen.

Let de komende weken op of je merkt dat hij zich gemakkelijker uit de weide laat halen, beter stil staat bij het poetsen, misschien wel naar je roept als je aankomt.

Actie: ‘niksen’

Dus kies een mooi boek uit, neem een stoel of kleed mee en geniet samen met je beste vriend van de zon. En wie weet wat voor verandering je in je relatie zult zien na wat kuddetijd!

En vergeet niet met ons te delen wat voor resultaten het je heeft opgeleverd!

Need Translation? Click below to read the article in English –>

Herd-time: Is the relationship with your horse balanced?

A cornerstone of a healthy relationship

We all know that the relationship with our horse needs to be built up in several ‘steps’. Our friend on 4 hooves first needs to know that we will guide him in different situations and that next to this trust we also have a certain form of respect from him, equal to the amount that we offer him. But there is also another important ingredient: love. Like a wise horseman once said: ‘A horse doesn’t care how much you know, until he knows how much you care.’

Our equine will tolerate more from us and will offer more to us when he feels that we genuinely care about him and are willing to put effort into making him happy. One of the ways to show him this willingness is to spend what we call ‘Herd-time’ with him.

Time to strengthen the connection

When we honestly look at our human relationships is it true that we only visit our best friends when we need something from them, or when they need physical care? Or do we also visit them just because we enjoy the company? Or maybe because we suspect that our friend needs a friend to just sit with her and drink a cup of tea? This time lifts us up, gives us a new boost and gives us new appreciation for the time spent with our friend.

Now ask yourself how often you spent time ‘drinking tea’ with your friend on four hooves?

‘Drinking tea’ with our Equine-partner

Of course we don’t actually sit down and drink a cup of tea with our horse (although you may if you want to!), but we can create a similar situation. What we can do is use some of the time he would otherwise spend with his friends in the herd to strengthen the connection of ‘our herd’.

So how does a horse strengthen the connection with his herd? It’s pretty simple…by ‘hanging out’ together, to chill, to relax. Horses strengthen their herdbonds by grazing together, dozing in the sun together, rolling on the same spot and grooming each other. And…guess what?! You can do all these things as well! (Although I don’t necessarily suggest you start rolling in the mud with him…again…unless you really feel like it!).

Balance

In the relationship with our horse it’s important that we maintain a certain balance between what we ask and offer. Of course a horse can learn to enjoy the training we give him or the hikes we take together but when we’re being honest we realize that those things were originally not his idea. We are the ones that want to train, better ourselves and our horse, build muscle and stamina and want to get that one exercise just right to put us on the next level. If it were up to our horsey friend he would probably still be in the pasture with a bucket of carrots.

I, myself, have had my own little ups- and downs in my training. There have been times that I asked quite a lot of my horses and expected them to handle it. Forgiving and willing as they are they tolerated my high demands…up to a certain point. At a certain point I started noticing that their enthusiasm to be with me and come with me to the arena was decreasing, even though they were still obediently doing what I asked.

I now know that this is the moment, or better yet before the enthusiasm dwindles, to take a time-out and take them out to do whatever they feel like doing: ‘Herd-time’.

Restoring the balance

Really think about how well balanced the relationship with your horse is right now, and what you could do to improve this balance.

I dare you to spend at least half an hour on ‘Herd-time’ with your horse the coming month.

This doesn’t need to be intensive; actually it probably shouldn’t! Bring a nice book and go sit with him in the pasture or paddock or take him to that little picknick table across the road and let him nibble the grass. Maybe he will let you sit on his back while he grazes in the pasture. Or when he is grazing or sleeping you can start untangling his mane and tail, pick the fly eggs from his coat or give him a massage. And once in a while go visit him just to bring him a carrot.

In this case the goal is not to complete a certain task but to simple BE WITH your horse without him feeling pressured to perform. So just take the time to do ‘nothing’ with your horse. Let him know that you care about him, not just about your exercises.

The coming weeks try to notice if he’s easier to catch in the pasture, stands still with less fuss when you brush him or maybe he’ll even call to you when you come to get him.

Action: ‘Doing nothing’

So pick a good book, bring a chair or blanket and enjoy the sun together with your best friend. And who knows what change you’ll see in your relationship after some ‘Herd-time’.

Oh! And of course; don’t forget to share with us what results it’s brought you!

[contact-form subject='[Paard%26amp;Ruiter Natuurlijk’][contact-field label=’Naam’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Bericht’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *