, , ,

Hoe herken ik een paardenmeester #3

Afgelopen maand hebben we deel 1 & deel 2 behandeld van ‘Hoe herken ik een paardenmeester’. In dit laatste artikel van de serie wil ik nog 2 belangrijke eigenschappen met je bespreken zodat ook jij weet waar je naar moet kijken als je een trainer zoekt!

 Flexibiliteit & Creativiteit

Dit zijn niet altijd de eigenschappen die in je opkomen als je aan een paardenmeester denkt, maar het vermogen om oplossingsgericht en ‘out of the box’ te denken is iets dat niet mag ontbreken bij mensen die met paarden werken. Ieder paard zit anders in elkaar en daarom is er niet voor ieder paard een standaard oplossing om in je training van A naar B te komen.

In de basis zijn er een hele hoop regels om jou en je paard veilig te houden. Wanneer je op een wat hoger niveau komt veranderen deze regels langzaamaan in richtlijnen, en hoe hoger je komt in je opleiding hoe vager deze richtlijnen worden.

girlschoir1Een echte paardenmeester is zich bewust van de regels die hij in de basis heeft geleerd, maar heeft inmiddels genoeg ervaring om te weten dat hij deze zal moeten breken en buigen naar gelang de situatie dat vraagt. Daarom is het belangrijk dat hij zich kan aanpassen en over het vermogen beschikt om zelf creatieve oplossingen te verzinnen voor zijn problemen, met de theorie steeds in zijn achterhoofd.

Zoek dus naar een echte meester, die zijn training aan ieder paard individueel aanpast, en in staat is nieuwe oefeningen te verzinnen waar de oude niet werken.

Zijn paard als spiegelbeeld

En ‘last but not least’ waar het allemaal op neerkomt: je herkent een echte paardenmeester aan de relatie die zijn paard met hem heeft. Je kunt zien dat zijn paard:

 • bijna verliefd op hem is
 • hem vertrouwt en voor hem door het vuur gaat
 • gevoelig en licht reageert op zijn hulpen en energie
 • gewillig voorwaarts gaat en kalm wacht wanneer dit wordt gevraagt
 • en natuurlijk dat het paard plezier heeft in het ‘spelen’ met zijn leider; door beide partijen worden hart en ziel erin gelegd

 Dus nog even alles op een rijtje:

 • Liefde & inlevingsvermogen
 • Geduld
 • Eerlijkheid (duidelijk/consequent)
 • Flexibiliteit & creativiteit
 • Zijn paard als (positief) spiegelbeeld

Natuurlijk zijn er nog meer goede eigenschappen die in het rijtje kunnen. Welke moet er volgens jou absoluut nog bij?

Need translation? Click below to read the article in English—>

How to recognize a true Horseman? #3

Last month we posted part 1 and 2 of the series ‘How to recognise a true Horseman?’ In this last article of the series I would like to share 2 other important qualities so you will also know what to look for in trainer.

Flexibility & Creativity

These are not necessarily the first characteristics that come up when we think about a horseman, but the ability to think like a problem solver and ‘out of the box’ should not be left out in people working with horses.
No single horse is the same and this means that there can never be a standard solution in your training to go from A to B with every horse.

In basic horsemanship you learn a lot of ‘rules’ to keep both you and your horse safe. The higher you get in your horsemanship journey the more these rules slowly change into guidelines, and later even these guidelines become more vague the more experience you get and the more you learn to adjust to the hors

A true horseman remembers the rules he learned at the beginning of his journey, but has enough teaching and training experience to know there are times the situation requires him breaking or bending certain rules. That is why it’s so important that he is flexible enough to adjust and think of creative solutions for his problems, with the theory still in the back of his head.

So look for a true horseman, one that is able to adjust his training to any individual horse, and is able to think of new exercises where the old ones don’t seem to fit the situation.

His horse is his mirror

And, last but not least, what everything comes down to: you recognize a true horseman by the relationship he has with his own horse(s). You can tell his horse:

 • Seems in love with him
 • Trusts him and would walk through fire to please him
 • Is responsive to his light aids and energy
 • Willingly gives energy and calms down when asked
 • Enjoys ‘playing’ with his leader; both parties can put heart and soul into their partnership

So to put everything in order:

 • Love & Empathy
 • Patience
 • Honesty / Fairness
 • Flexibility & Creativity
 • His horse a (positive) mirror

Of course there are other great qualities that could be listed above. Which ones should definitely not be excluded according to you?