5 beginselen voor een jonge super-ruiter

Afgelopen zaterdag 12 April hebben we een demonstratie gegeven op de Equiday 2014 op het KNHS centrum in Ermelo met als thema ‘Natural-Horsemanship: een goede start voor de jonge ruiter’. Ik werd tijdens de demo geassisteerd door een van onze talentvolle jonge ruiters, Ellis (8jr.) en haar lespony Indy.

We hebben enkele van de belangrijkste technieken en basis principes besproken die iedere instructeur of begeleider zou moeten kennen om jonge ruiters te helpen veilig en met plezier te kunnen paardrijden. Uiteraard gelden deze richtlijnen net zo goed voor beginnende volwassen ruiters. Daarom zetten we ze graag nog even voor je op een rijtje.

Paarden lezen

Het eerste wat je als beginnende ruiter zou moeten beheersen is een basis begrip van paarden (lichaams)taal. Je moet weten wat het betekent als een paard zijn oren plat legt, ze naar voren spitst, briest, likt, of met zijn staart zwaait. Zoals wij altijd zeggen: ‘We kunnen je honderden technieken en oefeningen geven voor je training. En dat is allemaal leuk en wel. Maar waar het uiteindelijk allemaal om draait is het leren lezen van je paard.’

ellis grondwerk indyCommunicatie op de grond

En wat is de gemakkelijkste plaats om deze nieuwe kennis in de praktijk te brengen en te oefenen? Op de grond natuurlijk! Tijdens het grondwerk krijg je de mogelijkheid om drie belangrijke dingen te doen voordat je opstapt:

  1. Je oefent je vaardigheden in het leren lezen vanuit een positie waar je het hele paard kunt zien reageren.
  2. Je krijgt de kans om basistechnieken te oefenen zoals het langzaam opbouwen van druk, en het snel wegnemen hiervan om te belonen.
  3. Je bouwt een relatie en een manier van communiceren op met je paard waardoor hij je beter zal vertrouwen en meer respect zal tonen tijdens het rijden.

 

Balans & zit

En dan is het eindelijk zo ver: je eerste echte rijles. Zou het niet geweldig zijn als iedere manege of rijschool zijn ruiters tijdens de eerste lessen, zonder teugels, aan de longe zou nemen?

Wij vinden het ontzettend belangrijk dat het eerste wat een jonge ruiter leert is wat wij noemen ‘passagiertje spelen’. Oftewel: leren meebewegen i.p.v meteen de baas willen spelen over een dier dat 100 keer zoveel weegt als zijn ruiter, en waar je nog weinig begrip van hebt. Daarom werken wij de eerste paar lessen met onze ruiters aan de longe, en in veel gevallen rijden ze de eerste paar lessen zelfs zonder zadel.

Op deze manier kunnen ze zich puur concentreren op hun zit en leren ze hun paard niet in de weg te zitten. Door meteen zonder zadel te rijden leren ze ook om hun balans niet te houden met hun knieën en voeten, maar met hun billen! (De kussentjes die God ons voor dit doel gegeven heeft!)door rianne (1)

Rem & gas

Als je eenmaal genoeg zelfvertrouwen hebt en niet meer voortdurend het zadel vast hoeft te houden om er niet af te vallen, is het tijd om te leren ‘rem en gaspedaal’ te gebruiken. Wij geven onze ruitertjes hiervoor 1 enkele teugel die van het hoofd van de pony naar het zadel gebracht wordt (uiteraard met een knoop die gemakkelijk losgaat!) en we de ‘noodrem’ noemen.

Zo leer je geen nare gewoonten zoals het terugtrekken aan twee teugels of je balans houden m.b.v de teugels….omdat je er geen in je handen hebt! In plaats daarvan leer je om er kalm over na te denken en rustig je pony naar één kant in te draaien (onthoud: als je 1 kant van het paard stopt, stopt de andere kant ook!) zodat hij stopt en zich gaat ontspannen.

Daarbij is nu ook het punt aangekomen dat de ruitertjes leren om de pony, met beleefde fases, te vragen of hij voorwaarts gaat.door rianne (5)

 Sturen

Alle eerste basisstappen heb je gehad, en nu is het tijd om te leren sturen. Ook dit doen we anders dan de meeste maneges. De kinderen in onze beginnerlessen krijgen namelijk nog steeds niet direct twee teugels om te sturen. Ze leren eerst sturen met 1 stick. Dit om twee redenen:

  1. Met een stick is het moeilijker om de pony te dwingen om iets te doen. Je wordt zelf dus gedwongen om iets beleefd en correct te vragen en krijgt minder snel een gevecht. Daarbij gebruik je, automatisch, ook je zit veel beter wanneer je met een stick ‘duwt’ in plaats van aan een teugel trekt.
  2. Je krijgt nog steeds niet de kans om die nare neiging te ontwikkelen om aan je teugels te trekken in geval van nood, als je schrikt, je balans kwijtraakt of simpelweg je zin niet krijgt

Wanneer dit allemaal op zijn plaats is: de jonge ruiter begrijpt het gedrag van haar pony redelijk, ze weet hoe ze haar pony op de grond moet opwarmen, ze heeft een stabiele zit, beheerst het principe van de noodrem én gebruikt haar zit om te sturen…..dán krijgt ze het voorrecht om met een dubbele teugel te mogen rijden: iets waar onze jonge ruitertjes ontzettend trots op zijn wanneer het moment daar is.

Stel je eens voor; een wereld waarin het gewoon is om zonder teugels te rijden, en je je sporen (of teugels!) letterlijk moet verdienen….wat zou dat je waard zijn?

Need translation? Click below to read the article in English—>

5 principles for the young horseman

On the 12th of April 2014 I gave another demonstration at the Equiday; the biggest horsefriendly event in the Netherlands. The theme was: ‘Natural-Horsemanship: a good start for the young rider.’ I was assisted by one of our talented young riders Ellis (8yrs.) and her lesson pony Indy.

We shared some of the most important techniques and basic principles that every instructor or assistant should know to help their young riders be safe and have fun while riding horses. Of course these guidelines work just the same for starting adults. That’s why we decided to line them up for you.

 

Reading horses
The first thing starting riders should have is a basic understanding of their horses (body) language. You should know what it means when your horse flattens his ears, puts them forward, blows, licks or swishes his tail. I strongly believe the following that I always share with my students: ‘I can teach you hundreds of techniques and exercises for your training. And those are all nice and will be effective. What when all is said and done it’s all about learning to read your horse.’

Communication on the ground
And what is the easiest way to practice these new exercises and knowledge? On the ground of course! Doing groundwork you get the chance to do three very important things before you get into the saddle:

  1. You practice your reading skills from a position that you can easily see how your horse responds.
  2. You get the chance to practice basic techniques such as slowly increasing pressure and quickly releasing it to reward your horse.
  3. You build a relationship and a way of communicating with your horse so he starts to trust you better and have more respect for your wishes when you actually get on his back.

Balance & Seat
And then you get to your first real riding lessons. Wouldn’t it be great if every ridingschool offered their starting riders their first lessons without reins, on a longeline?

We think it’s immensely important that the first thing a young rider learns is what we call ‘playing passenger’. Or: learning to go with the movement of the horse instead of trying to boss around an animal that weighs 100 times more than it’s rider, and that you don’t really understand completely yet. That’s why our new students always get their first riding lessons on a longeline, or even without saddle.

This way they can concentrate entirely on their seat and learning how to not be in the horse’s way. By riding bareback they also learn not to brace with their legs and feet but to keep their balance with their core and cheeks (The pillows God gave us especially for riding horses!)

The brakes & Gas pedal
When you’ve gotten enough confidence and you don’t have to constantly grab the saddle to balance yourself it’s time to learn how to use ‘the brakes and gas pedal’. We give our riders 1 single rein to do this; it runs from the horses head to it’s saddle (with a knot that unties when stressed) which we call the ‘emergency brake’.

By using this single brake you don’t teach yourself any bad habits such as pulling on two reins or balancing by your reins…because you don’t have any! Instead you learn to be calm about stopping and quietly turning your horses head to one side (remember; if you stop one side of the horse….the other side will stop as well!) which will cause him to stop and relax.

This is also the moment to teach the younglings to, with polite phases, ask their horses to move forwards.

Steering
Now that you’ve learned all of the first steps, it’s time to learn how to steer your horse. This is something that we do a bit differently than most riding school as well. The kids starting out in our lessons still don’t get to use two reins to steer yet. Instead they learn to steer their ponies around with a stick. This mainly for two reaons:

  1. With a stick it’s a lot harder to forcer your pony to do something. This means you get forced to ask politely and correctly and there’s less chance of a fight. Also it’s a lot easier to use your seat and posture correctly when you ‘push’ your horses nose around with a stick instead of pulling it around with the reins.
  2. You still don’t get the chance to learn any bad habits like pulling two reins in an emergency, when you spook, loose your balance or simple don’t get the result you want to right now.

When all of these things are set into place (the young rider understands her ponies behavior fairly well, she knows how to warm her pony up from the ground, she’s got a nice stable seat, knows how to use the emergency brakes and gas pedal, and she uses her seat to turn….then, and only then she’s earned the privilege to ride with two reins: something our young riders are very proud of when their moment comes.

Just imagine: a world where it’s normal to ride without reins, and you literally have to earn your spurs (or reins!)…what would that be worth to you?

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *