,

3 Tips voor Succesvol Trailerladen

Wie actief is in de ruitersport heeft vast en zeker eens een paard op de trailer gezet, een ander hiermee geholpen, of op afstand toegekeken terwijl een ander stond te klungelen. Zodra het om trailerladen gaat worden we vaak erg direct in onze benadering naar ons paard: iets dat hem stress oplevert.trailer laden met elvira-10

Wil jij een paard dat, wanneer nodig, kalm en respectvol de trailer op gaat? Neem deze 3 tips mee in je trailertraining:

 1. Voorbereiding: het gaat niet om de trailer!

Wanneer je paard je vertrouwd en respecteert zal hij in principe alles voor je doen. Trailerladen is eigenlijk een kwestie van deze twee elementen samen brengen om hem in de juiste modus te zetten. Het is dus belangrijk dat je, vóórdat je überhaupt naar de trailer gaat, checkt of je paard je vertrouwd (is hij bang voor jou, of voor wat je vraagt?) en of hij respect voor je heeft (wijkt hij voor druk?).

Wanneer je hem vraagt de trailer op te gaan, als deze twee elementen in evenwicht zijn, zal hij reageren met ‘Ik zal het proberen!’ (in plaats van ik kan niet of ik wil niet!)

2. Wacht niet met laden totdat je weg moet

Helaas is dit iets wat nog maar al te vaak gebeurd. We denken niet aan trailerladen totdat ons paard naar de kliniek moet voor een onderzoek, we plotseling met die vriendin een buitenrit willen maken, of de dag dat we op wedstrijd gaan. Het paard voelt dat, iedere keer als we gaan trailerladen, er een tijdslimiet is. Dit ervaart hij als druk, en hij bouwt hierdoor steeds meer spanning op bij het laden.

Leer je paard dat de trailer een neutraal object is: zet hem er verschillende malen op zonder de klep te sluiten of weg te rijden, zet hem er op voor een borstelbeurt of geef hem zijn ontbijt eens op de trailer. Zo associeert hij de trailer met positieve gevoelens.

3. Stapje voor stapje

Kaas in de trailerTrailerladen is, zoals iedere andere training, een stappenproces. Dit betekent dat er onderdelen zijn die in een bepaalde volgorde moeten. Als je paard zijn neus nog niet eens in de trailer durft te steken, denk dan niet dat je zijn voeten erin zult krijgen!  Kijk eerst eens of je hem dwars over de klep kunt laten lopen voor je hem erin vraagt.

Leer hem letterlijk stapje voor stapje de trailer in te gaan: laat hem zijn neus en nek erin steken, vraag hem er weer uit. Laat hem dan zijn neus, nek en voorvoeten erin zetten en vraag hem er weer uit. Laat hem zien dat je geen haast hebt en hem de tijd gunt zich op zijn gemak te voelen. Onthoud dat een paar claustrofobisch is en de trailer dus een gigantisch obstakel voor hem is.

Sluit pas de stang wanneer hij los in de trailer kan staan, met 4 voeten, en niet achteruit rent zodra je beweegt. En misschien ben je wel creatief genoeg om ook een simulatie voor de stang te verzinnen tijdens je voorbereiding? Wat is jouw ervaring met trailerladen, en welke vragen komen er bij je op —> laat het ons weten en wie weer gaat het volgende artikel wel over jouw vraag!

En voor de fun; wat inspiratie met dit ‘voorheen onmogelijk te laden paard’ : Varox :

Need translation? Click below to read the article in English –>

3 Tips for loading succesfully

Whoever has been actively engaged in any kind of horse sports has, at some point or another, loaded a horse into a trailer, helped someone else do this or watched from a distance while someone else was messing it up. When it comes to trailerloading we tend to get very direct in our approach towards our horse: something that causes a lot of stress for our equine friend.

Would you like a horse that, whenever needed, calmy and respectfully loads into the trailer? Take this 3 tips into account:

  1. Preparation: It’s not about the trailer!

When your horse trusts and respects you, theoretically he will do anything for you. Simply put trailerloading is nothing more than putting these two elements together and get him into the right frame of mind. This means that it’s important that, before you even go to the trailer, you check if your horse trusts you (is he afraid of you or of what you ask?) and if he respects you (does he yield from pressure?).

When you ask him to load into the trailer, and these elements are in balance, he will at least answer ‘I will give it a try!’ instead of ‘I can’t or I won’t’.

  1. Don’t wait until the moment you have to leave

Unfortunately this is something that still happens all too often. We don’t think about trailerloading until our horse needs to go to the vet’s, we spontaneously want to go on that trailride with a friend or the day the show starts. The horse feels that, every time we start loading, there is a time-limit. He experiences this as pressure and because of this he keeps building more and more tension around loading.

Instead teach your horse that the trailer is a neutral object: load your horse several times without closing the bars or driving off, load him for a brush or give him his breakfast in there. By doing these things he will start ascociating the trailer with positive things.

  1. 1 Step at a time

Trailerloading, like any other training, is a process. This means that there are ingredients that need to be added in a specific order. If your horse is still afraid of putting his nose inside of the trailer, then don’t think you can get his feet inside! First see if you can get him to walk across the tailgate from right to left before you ask him to enter.

Litterally teach him to get into the trailer step by step: let him put his nose and neck inside, and ask him to come back out again. Then let him put his nose, neck and front feet in and ask him back out. Show him that you are not in a hurry and you wish him to be comfortable and okay with this. Remember that a horse is claustrophobic by nature and thus the trailer can be a huge obstacle for him to tackle.

Only close the bar begind him when he can stand confidently inside with 4 feet without being tied, and doesn’t come running out as soon as you move. And maybe you are even creative enough to think of simulations for the bar and doors as well while you prepare him?

What is your experience with loading, and what questions come up? à Let us know and who knows, maybe next article will cover your question!

And just for fun; some inspiration with this previously ‘unloadable’ horse Varox:

0 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] A friends horse didn’t want to load into the trailer (sounds familiar? Read the article about ‘Trailerloading succesfully’). The owner decided to use the old ‘tie a longeline behind his butt’ trick and started wrapping […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *