, ,

3 Dimensies in je training

3 Dimensies in je training

IMG_7984

Waar let jij tijdens je training op? Wat is jouw doel wanneer je traint? Ben je puur fysiek bezig of probeer je je paard ook nog iets te leren? Maar weinig mensen weten dat een goede trainingssessie is opgebouwd uit drie aspecten: de fysieke, mentale en emotionele dimensies.

 Emotioneel

Wanneer je er over nadenkt zul je ontdekken dat je training altijd begint met een beoordeling van de emotionele staat van je paard.* Je beoordeelt of je paard in leermodus is.

Je stelt jezelf de vraag; is hij kalm? Is het antwoord hierop ‘nee’? Dan is het jouw taak hier verandering in te brengen voordat je verder gaat. Je paard kan namelijk niet leren wanneer hij angstig is en bezig is zichzelf in leven te houden. Zorg er eerst voor dat hij zich veilig voelt en zijn aandacht bij jou heeft.

Doe je dit consequent, dan zal je paard op de lange duur steeds kalmer en minder schrikkerig worden.

Mentaal

De volgende vraag die je jezelf stelt tijdens de training is: met welk been is hij uit bed gestapt, en wat vindt hij van wat ik van hem vraag?

Kijk goed naar zijn lichaamstaal en bij alles wat je van hem vraagt, probeer je jezelf in te beelden wat zijn antwoord zou zijn als hij kon praten. Vraag je hem op de cirkel te draven en zwaait hij met zijn staart? Dan is dat je antwoord, en heb je zojuist een ‘nee’ gekregen.

Je doel tijdens je training zou moeten zijn om zoveel mogelijk ‘ja’ te verzamelen. Dit laat zien dat hij zelfvertrouwen, vertrouwen in jou, respect voor jou en plezier in zijn werk heeft.

Doe je dit consequent, dan zal je paard steeds liever zijn weide of stal uit komen om met jou te trainen. Hij krijgt plezier in zijn werk en ziet jouw als leider.

Fysiek

Veel ‘normale’ ruiters lijken vaak de eerste twee lagen van de training te vergeten.  ‘Natuurlijke’ ruiters blijken daarentegen vaak te vergeten dat bepaalde oefeningen ook een getraind lichaam vergen. Hoe hoger het niveau is waarop we trainen, hoe meer we fysiek van ons paard (en onszelf!) eisen. Het is onze verantwoordelijkheid om onze viervoeter hierop voor te bereiden.580202_508200722550400_1368851870_n

Zorg dat je altijd een stukje fysieke training in je sessie brengt. Dat kan conditie training zijn, dat kan krachttraining zijn, en dat kan het versoepelen van de spieren zijn door bijvoorbeeld zijdelings bewegingen.

We kunnen namelijk niet een zware oefening van ons paard verwachten zoals het springen van een hindernis of een sliding stop, zonder hem daarop te hebben voorbereid. Dit zou resulteren in spierpijn, en een paard dat de volgende dag minder zin heeft om met ons aan de gang te gaan.

———————–

Houden we altijd rekening met de opbouw van onze training en letten we op alle 3 de basis facetten, dan krijgen we kalmere, meer gewillige en atletischer paarden.

En wie wil dat nou niet?

*Uiteraard  zorgen we, nog voordat de training überhaupt begint, dat ons paard fysiek in gezonde staat is. Zorg dat je weet dat je paard geen rug, of andere gezondheidsproblemen heeft. En zorg altijd voor goed passend tuigage.

Need translation? Click below to read the article in English–>

3 Dimensions in your training

What do you work on during your training? What is your goal? Are you only working on your horse’s physical condition or are you trying to teach him something as well? Not many people know that a good trainings session is built up of these three aspects: the physical, the mental and the emotional dimensions.

Emotional

When you think about it you’ll discover that your training should always begin with an assessment of the emotional state of your horse. You assess if he is in a learning frame of mind.

You ask yourself the question: ‘Is he calm?’ Is the answer ‘no’, then it is your responsibility to change this before you proceed. Your horse can’t learn when he is afraid and busy trying to protect himself. So make sure that he first feels safe and has his attention on you.

When you are consistent about this, your horse will become calmer and less spooky in the long run.

Mental

The next question you ask yourself during the training is: ‘What mood is my horse in today, and what does he think about the things that I’m asking him to do?’

Watch his body language and with everything you ask him to do, picture what his answer would be if he could speak ‘human’. When you ask him to trot on the circle and he swishes his tail, than that is your answer and you just got a ‘no’ or maybe a ‘this is hard’.

Your goal during training should be to collect as many ‘yes’ answers as you can get. This shows that he is sure of himself, trusts you, respects you and enjoys his job.

If you’ll be consistent doing this, your horse will start leaving his pasture or stable more and more eagerly to come and play with you. He starts enjoying his work and sees you as his herd leader.

Physical

A lot of ‘normal’ riders seem to skip these first two layers of training a lot. ‘Natural’ riders on the other hand seem to forget that certain exercises require a certain physical condition or strength. The higher level exercises you want to train, the more it requires of our horses (and ourselves) physically. It is our responsibility to help our four hooved buddy be prepared for these exercises.

Whenever possible make sure you save some time for physical training in your session. Of course this can be working on stamina, strength or suppling the muscles by doing lateral work for instance.

We can’t expect our horses to perform any tough exercises like jumping or sliding stops without actually having prepared him for these. This would result in muscle ache and a horse that won’t be as eager to come and train with us the next day.

———————–

When we always take care to build all three of these aspect into our training, we will get calmer, more willing and more athletic horses. And who doesn’t want that, right?

*Of course you should always make sure that our horse is in a physically healthy state before we actually start training. Make sure you know that your horse doesn’t have back issues or any other health problems. And always make sure you have well-fitting quality tack!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *