,

2 Manieren van belonen

Hoe zorg jij ervoor dat je paard graag voor je werkt? Wat voor soort beloningen gebruik jij? Geef je vaak koekjes, of ben je principieel tegen lekkers?

We krijgen vaak de vraag Als ik niet met koekjes wil belonen, hoe beloon ik mijn paard dan? Er zijn grofweg twee manieren om een dier te belonen. En stiekem gebruiken we onbewust vaak beide technieken.

5266_507864755917330_1799813437_n

1. Iets toevoegen

De meest voor de hand liggende techniek is het toevoegen van iets prettigs wanneer ons paard doet wat we van hem vragen. Dan moet ik zeker voortdurend een zak koekjes bij de hand hebben?! – vraag je je nu af. Dat is één manier, maar dat is niet alles wat ik bedoel. Denk eens na, wat kun je allemaal toevoegen om je paard comfortabel te maken?

Misschien heb je gemerkt dat hij met gesloten ogen geniet wanneer je hem over zijn hoofd of hals aait. Of misschien heeft hij wel kriebels door eczeem of de rui.

En zelfs een stem geluid kan een goede toevoeging voor comfort zijn. Onze paarden kennen inmiddels het geluid van mijn stem wanneer ik uit enthousiasme Jaaaaaa! – verklaar, en zullen op dat moment ook wachten op een aai of iets lekkers. Wie zegt dat je een clicker nodig hebt voor clicker-training?!

2. Iets weghalen

Wanneer je ons of onze studenten ooit aan het werk hebt gezien is het je vast weleens opgevallen dat we werken met een vrij specifiek systeem wanneer we ons paard iets vragen. Het belangrijkste aan dit systeem is de beloning. En hierbij maken we gebruik van de techniek iets weghalen.

Onthoud dit: het moment dat de druk wegvalt, heb je je paard iets geleerd. Dit betekent dat de beste beloning die je je paard kunt geven is hem met rust te laten!

Voorbeeld 1: Leg je je benen aan om voorwaarts te gaan en reageert hij netjes? Laat dan onmiddellijk je benen volledig van hem af hangen. Zodra je dit doet weet hij dat dit was wat je wilde. Hij ervaart rust, comfort.

Voorbeeld 2: Ben je aan het clicken om hem aan de longe in een vlotte draf te krijgen en vertrekt hij in de juiste draf? Ontspan en houd dan onmiddellijk op met clicken. Laat hem met rust.

Door gebruik te maken van beide technieken krijgen we een paard dat meer gemotiveerd is om voor ons te werken en zich niet gedwongen voelt.

Wat is jouw ervaring met belonen? Wat werkt wel en wat werkt niet? Deel het met ons!

[polldaddy poll=7493702]

Need translation? Click below to read the article in English—>

2 kinds of rewards   

How do you make sure that your horse likes to work with you? Wat kinds of rewards do you use? Do you give out cookies a lot, or are you totally against treats?

The question ‘If I don’t want to use treats to reward, than how can I reward my horse?’ comes up a lot with our new students. There are roughly two ways to reward an animal. And most of us use both techniques without even knowing it.

  1. Adding something

The most obvious technique is that of adding something pleasant whenever our horse does something that we’ve asked him to do. So now you ask yourself ‘So then I need to have a bag of cookies ready, all the time, I’m sure?!’. Of course that is one way to do it, but that is not the completely picture that I’m trying to sketch here. Just think, what are all the things that you could add to make your horse more comfortable?

Maybe you’ve noticed that whenever you rub his neck or face he enjoys this with closed eyes. Or maybe he is suffering from some sweet itch or his loose hairs during molting season?

Even a voice cue can be a good addition for comfort. Our horses recognize the sound of my voice when I breathe out (or call out!) and enthusiastic ‘Yesss!’ – and will then expect a rub or a treat. Who says you necessarily need a clicker for clicker-training?

  1. Removing something

Whenever you’ll see one of us or one of our students training you might notice that we practice a pretty specific system when we ask our horse a question. The most important thing about this system is the reward. Especially in the beginning, we use the technique of removing something a lot.

Remember this: the moment the pressure releases, you’ve taught your horse something! This means that the best, and quickest way to reward your horse, is to leave him alone for a second!
Example 1: When you squeeze with your legs, while riding, to go forwards, and your horse responds nicely? Immediately drop the pressure from your legs. As soon as you do this, your horse will assume that this was what you wanted, and will experience the quietness, the comfort.

Example 2: When you use a voice cue (yes, clucking with your tongue counts as well!) to ask your horse to trot while lunging and he responds in the right way, immediately be quiet! Let him be, give him comfort in this way.

By using both techniques we create a horse that is more motivated to work for us, and doesn’t feel forced.

What is your experience with rewarding? What works for you, and what doesn’t? Let us know!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *